Évkönyv 2015

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 14.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2015.I. TANULMÁNYOK

 

Hegedűs Krisztián: Kunszentmárton egyesületei életének sajátosságai a dualizmus korában 7

Kaján Marianna: Erzsébet királyné főudvarmestere, felsőszilvási báró Nopcsa Ferenc (1815–1904) 25

Megyeri Anna: A Schütz kékfestő és kereskedő család Zalaegerszegen (1865–1944) 37

B. Varga Judit: Logarléc letétbe… Ávósok és szerzetesek egy perben – egy különleges koncepció a totális diktatúra időszakában 57

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

 

In memoriam: Lakatos Sarolta – Karancz Gábor – Vámos Áva 69

Szvitek Róbert József: XV. Országos Történész Muzeológus Konferencia, Szakmai Továbbképzés. Szekszárd–Tengelic, 2014. szeptember 17–19. 73

A 2014. évi Wellmann Imre díjazott – Veres László 77

Kaján Imre: A megyei (hatókörű) múzeumok helyzete az új szervezeti rendszerben 79

Miklós Tamás: „…a Kormány Guzsa elszakadván…” Az 58 áldozatot követelő 1796-os balatoni révhajó-szerencsétlenség története 85

Hámori Katalin: Georg Raphael Donner ólomszobrainak sorsa a pozsonyi Szent Márton-főoltár lebontása után 93

Bencze Géza: Adatok a budapesti Schlesinger Alajos Gépgyár történetéhez 107

Závodi Szilvia: Az Uránia Országos Nővédő Egyesület és tárgyi emlékei 115

Huhák Heléna: A magyarországi munkaszolgálat múzeumi forrásai és kiállítási reprezentációjuk 125

Forró Katalin: Pogány Sándor egykori magyar királyi honvédezredes naplója. 1956 november 4–1957. január 23. 139

Kaján Marianna: Egy 18. századi lószobor története 187

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

 

Gócsáné Móró Csilla: A tápiószelei Blaskovich Múzeum új szerzeménye: a Blaskovich ménes Lovaregyleti díja 195

Sallay Gergely Pál – Szoleczky Emese: Új szerzemény-együttes a Hadtörténeti Múzeumban 199

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

 

Papházi János: Ifj. Martin van Meytens. A bécsi Belvedere időszaki kiállítása a festő legkiválóbb műveiből. (2014. október 18–2015. február 8.) 205

Huszár Mihály: Mozaikok a Lehner család történetéből. A Marcali Múzeum időszaki kiállítása (2014. július 16–2015. szeptember 30.) 211

Kovács Éva Marianna: Titánia lovagjai. Kiállítás-sorozat a gödöllői kastélyban 217

Barta Boglárka: Katona a lövészárokban. Elsodort világ – Plakát-álmok 1910–1920 225

Gaál Zsuzsanna: Levelek a frontról 1914–1918. Időszaki kiállítás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 229

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

 

Vesztróczy Zsolt: A poprádi mecénás. Husz Dávid és a poprádi Kárpát Múzeum megalapítása (1876–1887) 235

Sipos Szilvia: „Népeimhez!” Történetek a nagy háborúból. Egy országos gyűjtési, digitalizálási és kiállítási projekt margójára 243

Veres Szabolcs: Barangolások Kárpátalja történelmi kincsei között 249

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

 

„Mellékfoglalkozásként”tudósok. A Jászkunság tudósai 1. (Bánkiné Molnár Erzsébet) 257

Tárkányi Sándor – Tárkányi Eszter: Elfeledett soproniak. Arcok, sorsok, áldozatok. Fejezetek a soproni zsidóság történetéből (Bircher Erzsébet) 261

Gödöllő története. I. A kezdetektől 1867-ig. II/1–2. 1867–1945. (Czeglédi Noémi) 263

Temesváry Ferenc: A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményeinek militáriái (Halmágyi Pál) 269

 

 

 

Évkönyv 2017

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 15.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2017.


I. TANULMÁNYOK

Ravasz István: Jelképpé vált jelkép. Emlékmű Verecke híres útján 7

Hámori Katalin: Emlékkiállítások Buda 1686. évi visszafoglalásáról 17

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

Szvitek Róbert József: XVI. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Vaja, 2015. június 24–26. 39

A 2015. évi Wellmann Imre díjazott: Baji Etelka 45

Bene János: A Lónyay és az Odescalchi család Tuzséron 47

Papházi János: A tratzbergi kastély Habsburg-családfája és magyar vonatkozásai 55

Forró Katalin: Gajáry Géza választási programbeszédének elemzése 65

Bognár Katalin: Köztársaság tér, 1957. Az 1956-os forradalom nyomai a Népszabadság fénykép-archívumában 73

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Závodi Szilvia: Az úgynevezett Ferenc József-készlet darabjai a Hadtörténeti Múzeumban 89

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Pusztai Gabriella: Egy magyar fazekasmester öröksége ismét a világ előtt 99

Vesztróczy Zsolt: Propaganda az első világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 105

Gál Vilmos: Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos művészete. Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2016 111

Horváth István: Víz – Kincs – Tár. Látványraktár az esztergomi Duna Múzeumban 119

Gaál Zsuzsanna: Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér és Látványtár a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 125

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Fürtös Andrea: A ránk bízott örökség... A Kommunizmus és az Ellenállás Áldozatainak Emlékmúzeuma 133

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Gyöngyössy Márton: Az archontológiakészítés lehetőségeiről és határairól 143

Fejér László: A Közép-Tisza-vidék vízgazdálkodásának utolsó évtizedei (1975–2010) (Molnár Éva)

Bíró Friderika – Für Lajos: Búcsú a parasztságtól (Pintér János)

Hazatérnek... A magyar katona 1914–1918 (Ravasz István)

 

 

 

 

Évkönyv 2019

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 17.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2019.


 

I. TANULMÁNYOK

Gyöngyössy Márton: A magyar múzeumügy korai fejezetei. Törvényalkotás és intézményfejlesztés (1777–1918) 7

Anka László: A régi Országgyűlési Múzeum Apponyi Albert-emlékszobája 51

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

In memoriam: F. Dózsa Katalin 69

Szvitek Róbert József: XVIII. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Debrecen, 2017. július 5–7. 73

A 2017. évi Wellmann Imre díjazott: Zombori István 77

Oláh Róbert: Az erdélyi fejedelmek és a Debreceni Református Kollégium kapcsolata* 79

P. Szalay Emőke: 17–18. századi debreceni ötvösremekek a református templomokban. A debreceni Kistemplom liturgikus edényeinek iparművészeti jelentősége* 89

Forgó Géza: Etsedi Miklós és Szikszai Benjámin makói prédikátorok* 107

Cseresznyés János: A legkorábbi hazai kastélyszínjátszás és az Erkelek színháza a gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastélyban 117

P. Miklós Tamás: Az első füredi fényíró: Lengyel Samu (1827–1888) 129

Hámori Katalin: Hild József emlékkiállítás az egykori Hild-villában 141

Krankovics Ilona: Méliusz Juhász Péter sírja kutatásának fordulatokban gazdag története* 161

Huszár Mihály: A tanító portréja, a főrabbi beszéde és a zsinagóga maradványai. Válogatás a marcali zsidó közösség múltjának emlékeiből 169

Sallay Gergely Pál – Závodi Szilvia: Az utolsó magyar királykoronázás emlékei a Hadtörténeti Múzeumban 183

Sallay Gergely Pál: Berán Lajos Luther- és Kálvin-emlékérmei, 1934 és 1936* 201

Fejér László: A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum) rövid története a kezdetektől 2010-ig 217


III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Csibi Kinga: A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény új szerzeményei 235

Czeglédi Noémi: Az élő cserkészgyűjtemény 243

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Baják László: A pokol bugyrai... Állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhelyén 253

Forgács Márton: Afganisztán, birodalmak temetője. A szovjet háború. Budapest, Centrális Galéria, 2017. június 21–szeptember 17. 259

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Hochhauser Ronald – Nagy István: Szemelvények a nagyváradi villamosközlekedés fejlődéstörténetéből 275

Gaucsík István: Folyamatok és csomópontok: megközelítések a Pozsonyi Városi Múzeum történetéhez (1868–1918) 297

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Megyeri Anna: Serényi Árpád. Zalaegerszeg és Göcsej fotográfusa. Zalaegerszeg, 2017. 258 p. (Bognár Katalin) 319

S. Nagy Anikó – Spekál József: Gulyáságyú és rohamsisak. A Nagy Háború gyomornézetből. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, 2016. 254 p. (Závodi Szilvia) 323

 

*-gal jelölt írások a tavalyi fertőd-nagycenki konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai 

 

 

 

 

 

 

Évkönyv 2018

TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 16.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2018.


I. TANULMÁNYOK

Szász Hunor: Kászoni Bornemissza János és a székely főkirálybírói intézmény torzulásai a 18. század első felében  7

Huszár Zoltán: A Dunagőzhajózási Társaság (DGT) mint integráló tényező Közép-Európában. Széchenyi István szerepe a DGT reformkori történetében* 15

Szoleczky Emese: Széchenyi István és „az úszás nemes művészete”* 33

Frisnyák Zsuzsa: Utazás télen. A közlekedés téli infrastruktúrájának kialakulása Magyarországon 55

Feilt Írisz: „Legjobb múzeumpolitika a reálpolitika”. Múzeumirányítás 1945–1949 között     67

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

In memoriam: Kocsor János 87

Szvitek Róbert József: XVII. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Fertőd–Nagycenk, 2016. szeptember 14–16. 89

A 2016. évi Wellmann Imre díjazottak: Ihász István és Pintér János 93

Huszár Mihály: Egy grófi família múltjának töredékei. A Forgách hagyaték feldolgozásának lehetőségei 97

Zombori István: Egy „ismeretlen” családi temetkezőhely: Ganna és az Esterházyak 109

Závodi Szilvia: A császári és királyi 85. gyalogezred ezüst babérkoszorúja 113

Gócsáné dr. Móró Csilla: Kúriából múzeum. Hetven éve vált védetté a Blaskovich-gyűjtemény 121

Hegedűs Krisztián: Kunszentmártoni egyesületek sajátosságai a két világháború között 131

Baják László: „Málenkij robot” két évig 145

Szécsényi András: „Nem szabad zsidó kérdést csinálni belőle”. A Kádár-kori auschwitzi kiállítások kontextusai 153

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Kaján Marianna - Kralovánszky Mária: Gróf Teleki Ádámné királykoronázáson viselt díszruhája, 1916. Újabb különleges műtárggyal gazdagodott a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállítása   171

Tóth János: Két jelentős gyarapodás a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban 2016-ban 177

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Vesztróczy Zsolt: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 181

Urbán Gyöngyi: Borzalmak tiport országútján… A tábori posta és tartalék távírda szolgálata az első világháborúban. A Postamúzeum időszaki kiállítása 185

Tóth István: „Minden tinéktek, minden rólatok, San-martinói halhatatlanok!” „Hazatérnek...” Első világháborús kiállítások a Móra Ferenc Múzeumban 191

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Berze Imre–Szász Hunor: Erdélyi Panoráma. Egy elfeledett körkép a Székelyföldön 197

Medgyesi Konstantin: Az 56-os zentai palack-üzenet legendáriumához 203

Vojtech Kárpáty: Viribus unitis 1916–2016. Kelet-Szlovák Múzeum Kassa – Východoslovenské múzeum Košice kiállítása 2016. november 21. – 2017. május 30. 209

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Egyházi és világi uradalmak. Dominium II. Szerk. Szirácsik Éva. Bp., 2016. 142 p. (Czeglédi Noémi) 213

Déri János – Gál Éva – Márfi Attila: Kesztyűkönyv. Kesztyűviselet, kesztyűs mesterség, pécsi kesztyű. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 2016. 143 p. (Gál Éva) 217

A Nagy Háború 1914–1918. Kézzelfogható történelem. Szerk. Sallay Gergely. 2014. 67 p.; Hadikrónika 1939–1945. Kézzelfogható történelem. Szerk. Sallay Gergely. 2015. 67 p.; Remény és Pokol, 1956. Kézzelfogható történelem. Szerk. Horváth Miklós. 2016. 67 p. (Dobozkönyv-sorozat) (Forgács Márton) 221

Lohn Annamária: Málenkij robot Bonyhádon és környékén. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 2016. 209 p. (Szőts Zoltán) 227

 

*-gal jelölt írások a tavalyi fertőd-nagycenki konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai

 

 

 

 

 

 

Évkönyv 2001

 

ÉL MAGYAR, ÁLL BUDA MÉG!” Történeti muzeológiai tanulmányok.

Szerkesztette: Zombori István. Budapest, 2001. [A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 1.]

 

Előszó (Vígh Annamária)   7

Bevezető (Zombori István)   9

 

I. TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN

Marosvári Attila: Szakmánk dilemmái, avagy a történeti muzeológia a rendszerváltás éveiben   13

Pintér János: Történelem és muzeológia   21

Körmöczi Katalin: A történeti kiállítás mint műfaj (forrásai, eszközei)   29

Ihász István: Sikerek és kudarcok az 1990-es években (a XX. századdal kapcsolatos történeti kiállítások rendezői tapasztalatai)   35

Bircher Erzsébet: Egy szakmúzeumi kiállítás rendezésének tapasztalatai   43

Ságvári György: Emigrációs gyűjtemények – a repatriálás kérdése és lehetőségei   49

Halmágyi Pál: A XX. századi helytörténeti kutatások egyházi forrásai (A makói és a környező községek Historia Domusai)   59

 

 

II. ORSZÁGOS KÖRKÉP

Vígh Annamária: Gondolatok a történeti muzeológia helyzetéről a BTM Kiscelli Múzeumában   73

Holló Szilvia Andrea: A Fővárosi helytörténeti gyűjtemények „feltámadása   79

Farkas Rozália: Történeti muzeológia Pest megyében 1990–2000   87

V. Fodor Zsuzsa: A történeti muzeológia tíz éve Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyében   97

Szabó Péter: Győr-Moson-Sopron megye újkori gyűjteményei az évezred utolsó évtizedében   107

Söptei István: A történeti muzeológia helyzete Vas megyében 1990–2000   113

Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dé1-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékben)   121

Veres László: A történeti muzeológia helyzete Észak-Magyarországon 1990–2000 között (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megyékben) 129

Lakatos Sarolta: A történeti muzeológia helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékben   137

Szabó István: A történeti muzeológia Jász-Nagykun-Szolnok megyében a rendszerváltás után   145

Kocsor János: A történeti muzeológia helyzete Békés megyében 1990–2000   153

Székelyné Körösi Ilona–Merk Zsuzsa: A történeti muzeológia helyzete Bács-Kiskun megyében   161

Zombori István: A történeti muzeológia Csongrád megyében a rendszerváltozástól napjainkig   171

 

 

III. HATÁRON TÚLIAK

Pollák Róbert: A múzeum helyzete Szlovákiában   185

Szabó Lóránt: Ezredvégi jelentés a rozsnyói múzeumból   189

Cserey Zoltán: Helytörténeti kutatások Háromszéken (Kovászna megye)   193

Zepeczaner Jenő: A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum   197

Pejin Attila: Helytörténet-kutatás és történelmi muzeológia Zentán. Helyzetkép   199

Lábadi Károly: A horvátországi magyarság helytörténeti és néprajzi gyűjteményei   203

Deák Ernő (Bécs): Még nem teljesedett be sorsunk. Az ausztriai magyarok az új évezred küszöbén   211

 

 

IV. A MAGYAR ÉS A HATÁRON TÚLI SZAKEMBEREK NÉVJEGYZÉKE

Országos névjegyzék   227

Megyénkénti jegyzék  233