Szakmai napok 2016

2016. március 3-án a Társulat az Országos Széchényi Könyvtár Propaganda az I. világháborúban című kiállítását tekintette meg a tárlat kurátorainak vezetésével. Az V. szint kamara-kiállítási termét, valamint a főlépcsőházat, a VI. szint teljes kiállítóterét, annak előterét, az odavezető folyosókat betöltő időszaki tárlat méreteiben, tárgyi- és dokumentumanyagával az eddigi legnagyobb évfordulós tematikus feldolgozás, vállalkozás.

Létrejöttéről, koncepciójáról és irodalmi vonatkozásairól Boka László, az OSZK tudományos igazgatója, irodalomtörténész; a propaganda szerepéről, és az I. világháborúban betöltött helyéről, formáiról a kiállított tárgyakon keresztül ifj. Bertényi Iván, míg a tárlat képzőművészeti vonatkozásairól Katona Anikó művészettörténész tartott élvezetes beszámolót, tájékoztatót.

A nagy tárlat mellett az intézmény Térképtárában lévő, az antant és a központi hatalmak által használt térképeken, kiadványokban megjelenő propagandát bemutató kamarakiállítást is meglátogattuk Samu Botond Gergő történész, a Tár munkatársa kalauzolásával.

 

 

A Társulat 2016. április 14-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban tartott szakmai napot. Az egybegyűlteket Török Róbert igazgató-helyettes köszöntötte és bemutatta a múzeum helyzetét, gyűjteményeit, kiállításait és kiállítóhelyeit. Rövid szünet után két csoportra bontva Török Róbert és Kulich Julianna vezetésével „A jó kalmár a világ jótevője” című kereskedelemtörténeti állandó kiállítást, Németh Szandra és Varga Orsolya vezetésével pedig a „Vendégnek lenni, vendéget látni” című vendéglátástörténeti állandó kiállítást és a Látványraktárt néztük meg. Ezt követően az érdeklődők egyénileg megtekinthették még a Szerzetesek asztalánál, valamint a „Nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy Gyula kiállítás és a Képes magyar jazztörténet című időszaki kiállításokat is.

 

A Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciója 2016. június 15–18. között az első világháborús évforduló kapcsán autóbuszos tanulmányutat szervezett a hajdani északi harctér magyar vonatkozású színhelyeinek felkeresésére. Ennek során a résztvevők ellátogattak két, az 1914–15-ös kárpáti harcokat idéző, még az első világháború alatt létrejött katonai temetőbe: a takcsányiba (Stakčin, Szlovákia), majd már lengyel területen a krempnaiba.

Przemyślben a városnézésen kívül kísérletet tettünk az erődrendszer bejárására is: megnéztük a I. számú Salis Soglio, a XV. számú Borek és a XII. számú Werner erődöt, utóbbiban helytörténeti-hadikiállítást is láthattunk. Az erődök állapotuk, méretük, látnivalóik-relikviáik különbözősége miatt is lenyűgözőek.

Jaroslawban csak egy órás sétára futotta az idő, ám Lanćutban, ahol a Potocki-család egykori rezidenciájának, Lengyelország egyik legszebb, pompásan berendezett kastélyának és parkjának, valamint világhíres kocsimúzeumának megtekintését semmiképp sem hagyhattuk ki. Tarnów városában tisztelegtünk Bem apó síremlékénél, a városnézés itt is estébe nyúlt. Utolsó nap Gorlicénél a központi katonai temetőt kerestük fel, majd Limanowánál, a jablonieci magaslaton levő katonatemetőben az orosz támadást gyalogosan visszaverő magyar huszárezredek elesettjeinek és parancsnokuk, Muhr Ottmár emlékművénél helyeztünk el koszorút.

 

2016. november 9-én Keszthelyen, az Amazon Ház Látogatóközpontban tartottuk őszi szakmai napunkat. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója köszöntötte a Társulatot, és bemutatta a Festetics-kastélyban és tagintézményeiben látható kiállításokat, fejlesztési terveket. Ezt követően tagtársunk, Frisnyák Zsuzsa, a kiállítás kurátora tartott élvezetes, részletekre kiterjedő vezetést a Főúri utazások, úti kalandok című interaktív kiállításban. Végül átsétáltunk a Festetics-kastély egykori istálló-kocsiházához, ahol Varga Zoltán, a hintómúzeum vezetője kalauzolt bennünket a régi közlekedési eszközök között.