Pécsvárad, 2002. szeptember 4–6.

Témája: A történeti muzeológia helyzete, aktuális feladatai, oktatása, kapcsolatai a társtudományokkal

A pécsi Janus Pannonius Múzeum adott otthont a konferenciának a pécsváradi várban. Előadások hangzottak el a múzeumok éves munkatervei és beszámolói alapján a történeti muzeológia helyzetéről, valamint a résztvevők képet kaptak a történész-muzeológiai szakfelügyelet országos tevékenységéről, és a különböző múzeumi műtárgyak (portréfestmények, fotók) történeti forrásként való használata mellett a néprajzi és történeti muzeológia elmosódó határairól. Végül a 2001. évi „Év múzeuma” pályázat nyertesei, a Gödöllői Városi Múzeum és a Duna Múzeum vezetői mutatták be múzeumuk szakmai munkáját, a számítógépes adatfeldolgozás tapasztalatait.

A résztvevők szakavatott vezetés keretében megtekintették a várat és az ott folyó feltárási munkálatokat. Mód nyílt a pécsi világörökségi helyszínek megtekintésére; a polihisztor, Fülep Lajos életútja, tevékenysége révén bepillantást nyertünk Mecseknádasd életébe; Villányban a Gere pincészet borkóstolóval egybekötött meglátogatásán a szőlészet-borászat hagyományainak újjáépítéséről és ápolásáról is hallhattunk.