TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 14.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2015.I. TANULMÁNYOK

 

Hegedűs Krisztián: Kunszentmárton egyesületei életének sajátosságai a dualizmus korában 7

Kaján Marianna: Erzsébet királyné főudvarmestere, felsőszilvási báró Nopcsa Ferenc (1815–1904) 25

Megyeri Anna: A Schütz kékfestő és kereskedő család Zalaegerszegen (1865–1944) 37

B. Varga Judit: Logarléc letétbe… Ávósok és szerzetesek egy perben – egy különleges koncepció a totális diktatúra időszakában 57

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

 

In memoriam: Lakatos Sarolta – Karancz Gábor – Vámos Áva 69

Szvitek Róbert József: XV. Országos Történész Muzeológus Konferencia, Szakmai Továbbképzés. Szekszárd–Tengelic, 2014. szeptember 17–19. 73

A 2014. évi Wellmann Imre díjazott – Veres László 77

Kaján Imre: A megyei (hatókörű) múzeumok helyzete az új szervezeti rendszerben 79

Miklós Tamás: „…a Kormány Guzsa elszakadván…” Az 58 áldozatot követelő 1796-os balatoni révhajó-szerencsétlenség története 85

Hámori Katalin: Georg Raphael Donner ólomszobrainak sorsa a pozsonyi Szent Márton-főoltár lebontása után 93

Bencze Géza: Adatok a budapesti Schlesinger Alajos Gépgyár történetéhez 107

Závodi Szilvia: Az Uránia Országos Nővédő Egyesület és tárgyi emlékei 115

Huhák Heléna: A magyarországi munkaszolgálat múzeumi forrásai és kiállítási reprezentációjuk 125

Forró Katalin: Pogány Sándor egykori magyar királyi honvédezredes naplója. 1956 november 4–1957. január 23. 139

Kaján Marianna: Egy 18. századi lószobor története 187

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

 

Gócsáné Móró Csilla: A tápiószelei Blaskovich Múzeum új szerzeménye: a Blaskovich ménes Lovaregyleti díja 195

Sallay Gergely Pál – Szoleczky Emese: Új szerzemény-együttes a Hadtörténeti Múzeumban 199

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

 

Papházi János: Ifj. Martin van Meytens. A bécsi Belvedere időszaki kiállítása a festő legkiválóbb műveiből. (2014. október 18–2015. február 8.) 205

Huszár Mihály: Mozaikok a Lehner család történetéből. A Marcali Múzeum időszaki kiállítása (2014. július 16–2015. szeptember 30.) 211

Kovács Éva Marianna: Titánia lovagjai. Kiállítás-sorozat a gödöllői kastélyban 217

Barta Boglárka: Katona a lövészárokban. Elsodort világ – Plakát-álmok 1910–1920 225

Gaál Zsuzsanna: Levelek a frontról 1914–1918. Időszaki kiállítás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 229

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

 

Vesztróczy Zsolt: A poprádi mecénás. Husz Dávid és a poprádi Kárpát Múzeum megalapítása (1876–1887) 235

Sipos Szilvia: „Népeimhez!” Történetek a nagy háborúból. Egy országos gyűjtési, digitalizálási és kiállítási projekt margójára 243

Veres Szabolcs: Barangolások Kárpátalja történelmi kincsei között 249

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

 

„Mellékfoglalkozásként”tudósok. A Jászkunság tudósai 1. (Bánkiné Molnár Erzsébet) 257

Tárkányi Sándor – Tárkányi Eszter: Elfeledett soproniak. Arcok, sorsok, áldozatok. Fejezetek a soproni zsidóság történetéből (Bircher Erzsébet) 261

Gödöllő története. I. A kezdetektől 1867-ig. II/1–2. 1867–1945. (Czeglédi Noémi) 263

Temesváry Ferenc: A Móra Ferenc Múzeum gyűjteményeinek militáriái (Halmágyi Pál) 269