TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 15.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2017.


I. TANULMÁNYOK

Ravasz István: Jelképpé vált jelkép. Emlékmű Verecke híres útján 7

Hámori Katalin: Emlékkiállítások Buda 1686. évi visszafoglalásáról 17

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

Szvitek Róbert József: XVI. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Vaja, 2015. június 24–26. 39

A 2015. évi Wellmann Imre díjazott: Baji Etelka 45

Bene János: A Lónyay és az Odescalchi család Tuzséron 47

Papházi János: A tratzbergi kastély Habsburg-családfája és magyar vonatkozásai 55

Forró Katalin: Gajáry Géza választási programbeszédének elemzése 65

Bognár Katalin: Köztársaság tér, 1957. Az 1956-os forradalom nyomai a Népszabadság fénykép-archívumában 73

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Závodi Szilvia: Az úgynevezett Ferenc József-készlet darabjai a Hadtörténeti Múzeumban 89

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Pusztai Gabriella: Egy magyar fazekasmester öröksége ismét a világ előtt 99

Vesztróczy Zsolt: Propaganda az első világháborúban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 105

Gál Vilmos: Rejt/Jel/Képek ’56 – A forradalom titkos művészete. Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2016 111

Horváth István: Víz – Kincs – Tár. Látványraktár az esztergomi Duna Múzeumban 119

Gaál Zsuzsanna: Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér és Látványtár a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 125

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Fürtös Andrea: A ránk bízott örökség... A Kommunizmus és az Ellenállás Áldozatainak Emlékmúzeuma 133

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Gyöngyössy Márton: Az archontológiakészítés lehetőségeiről és határairól 143

Fejér László: A Közép-Tisza-vidék vízgazdálkodásának utolsó évtizedei (1975–2010) (Molnár Éva)

Bíró Friderika – Für Lajos: Búcsú a parasztságtól (Pintér János)

Hazatérnek... A magyar katona 1914–1918 (Ravasz István)