TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 16.

A MAGYAR MÚZEUMI TÖRTÉNÉSZ TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

SZERKESZTŐ: IHÁSZ ISTVÁN, PINTÉR JÁNOS, BUDAPEST 2018.


I. TANULMÁNYOK

Szász Hunor: Kászoni Bornemissza János és a székely főkirálybírói intézmény torzulásai a 18. század első felében  7

Huszár Zoltán: A Dunagőzhajózási Társaság (DGT) mint integráló tényező Közép-Európában. Széchenyi István szerepe a DGT reformkori történetében* 15

Szoleczky Emese: Széchenyi István és „az úszás nemes művészete”* 33

Frisnyák Zsuzsa: Utazás télen. A közlekedés téli infrastruktúrájának kialakulása Magyarországon 55

Feilt Írisz: „Legjobb múzeumpolitika a reálpolitika”. Múzeumirányítás 1945–1949 között     67

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

In memoriam: Kocsor János 87

Szvitek Róbert József: XVII. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Fertőd–Nagycenk, 2016. szeptember 14–16. 89

A 2016. évi Wellmann Imre díjazottak: Ihász István és Pintér János 93

Huszár Mihály: Egy grófi família múltjának töredékei. A Forgách hagyaték feldolgozásának lehetőségei 97

Zombori István: Egy „ismeretlen” családi temetkezőhely: Ganna és az Esterházyak 109

Závodi Szilvia: A császári és királyi 85. gyalogezred ezüst babérkoszorúja 113

Gócsáné dr. Móró Csilla: Kúriából múzeum. Hetven éve vált védetté a Blaskovich-gyűjtemény 121

Hegedűs Krisztián: Kunszentmártoni egyesületek sajátosságai a két világháború között 131

Baják László: „Málenkij robot” két évig 145

Szécsényi András: „Nem szabad zsidó kérdést csinálni belőle”. A Kádár-kori auschwitzi kiállítások kontextusai 153

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Kaján Marianna - Kralovánszky Mária: Gróf Teleki Ádámné királykoronázáson viselt díszruhája, 1916. Újabb különleges műtárggyal gazdagodott a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállítása   171

Tóth János: Két jelentős gyarapodás a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban 2016-ban 177

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Vesztróczy Zsolt: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 181

Urbán Gyöngyi: Borzalmak tiport országútján… A tábori posta és tartalék távírda szolgálata az első világháborúban. A Postamúzeum időszaki kiállítása 185

Tóth István: „Minden tinéktek, minden rólatok, San-martinói halhatatlanok!” „Hazatérnek...” Első világháborús kiállítások a Móra Ferenc Múzeumban 191

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Berze Imre–Szász Hunor: Erdélyi Panoráma. Egy elfeledett körkép a Székelyföldön 197

Medgyesi Konstantin: Az 56-os zentai palack-üzenet legendáriumához 203

Vojtech Kárpáty: Viribus unitis 1916–2016. Kelet-Szlovák Múzeum Kassa – Východoslovenské múzeum Košice kiállítása 2016. november 21. – 2017. május 30. 209

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Egyházi és világi uradalmak. Dominium II. Szerk. Szirácsik Éva. Bp., 2016. 142 p. (Czeglédi Noémi) 213

Déri János – Gál Éva – Márfi Attila: Kesztyűkönyv. Kesztyűviselet, kesztyűs mesterség, pécsi kesztyű. Janus Pannonius Múzeum, Pécs 2016. 143 p. (Gál Éva) 217

A Nagy Háború 1914–1918. Kézzelfogható történelem. Szerk. Sallay Gergely. 2014. 67 p.; Hadikrónika 1939–1945. Kézzelfogható történelem. Szerk. Sallay Gergely. 2015. 67 p.; Remény és Pokol, 1956. Kézzelfogható történelem. Szerk. Horváth Miklós. 2016. 67 p. (Dobozkönyv-sorozat) (Forgács Márton) 221

Lohn Annamária: Málenkij robot Bonyhádon és környékén. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 2016. 209 p. (Szőts Zoltán) 227

 

*-gal jelölt írások a tavalyi fertőd-nagycenki konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai