TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 18.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2020.


I. TANULMÁNYOK

Ress Zoltán: Lebó István, első az utolsók között. Avagy az utolsó 1848–49-es honvéd(ek) nyomában a korabeli sajtó tükrében 7

Huhák Heléna: Hiányzó tárgyak. Az 50’-es évek helyi propagandaeszközei és forrásai 51

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

In memoriam: Berényi Zsuzsanna Ágnes (Szvitek Róbert József) 73

In memoriam: Srágli Lajos (Molnár László) 75

Pintér János: Húsz éves a MAMUTT. A kezdetekről… 77

Szvitek Róbert József: XIX. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Szombathely, 2018. június 13–15. 87

A 2018. évi Wellmann Imre díjazott: Kaján Imre 89

Mohácsi Endre: Békék két birodalom árnyékában. Források az 1608. és 1610. évi kassai megegyezések, valamint az 1611. évi tokaji béke történetéhez* 93

Deák Antal András: A karlócai békeszerződés életközelből. A térkép felértékelődik* 105

Závodi Szilvia: A 20. század első fele békekötéseinek tárgyi emlékei a Hadtörténeti Múzeumban* 117

 

Pallos Lajos: Területvédő propaganda Magyarország integritásáért* 127

Böhm Martin: A Magyar Érdemkereszt/Magyar Érdemrend kitüntetettjei kutatásának lehetőségei és problémái 137

Szakál Veronika: A hagyatékban rejlő történelem. A Munkácsy Mihály Múzeum Szekerka-hagyatékáról 151

Forgó Géza: Tóth Ferenc, a tudós múzeumépítő 157


III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Sallay Gergely Pál – Szoleczky Emese: Dr. Bige Géza (nagyváradi 4. honvéd gyalogezred) oklevele a Károly Csapatkereszt odaítéléséről, 1917. február 13. 169

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Cseresznyés János: Kincsek őrzője. 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum 185

Faludi Ildikó - Kaján Marianna - Kovács Éva Marianna: Kiállítás-rendezés diákokkal. Zár(ol)va. A gödölői kastély titkos élete (1950-1990) 191

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Szoleczky Emese: Huszti helyzetjelentés, 2018–19 205

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Kaczián János: Múltidő. Avagy összeszedegetett históriák kis gyűjteményes könyve. Szekszárd, 2018. 339 p. (Szőts Zoltán) 211

Ágoston István - Fejér László: A nemzet inzsellérei III. Vízmérnökök élete és munkássága, XIX-XX. század. Szeged, 2018. 135 p. (Szlávik Lajos) 215

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum centenáriumi kiadványai (Makai Ágnes) 219

 

A *-gal jelölt írások a 2018. évi szombathelyi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai