TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 19.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2021.

I. TANULMÁNYOK

Deák Antal András: Talán nem is Visconti... A Morando Viscontinak tulajdonított Erdély-térkép szerzőségi kérdése 7

Tóth Emese: Zichy Miklós és az óbudai Zichy család zenei műveltsége a 18. században 15

Mándi Hajnalka: A gazdasági munkásházak építésének állami támogatása. Az 1907. évi XLVI. törvénycikk rendelkezései és annak hatása 25

Perczel Olivér: Békés megye a román megszállás idején, 1919–1920* 39

Ujváry Gábor: „A tudományos fegyverek hatásosabbak, mint a materiális fegyverek”. Trianon és a magyar kulturális politika** 57

Cseh Valentin: Németország háborús gazdálkodása, különös tekintettel a birodalom 1940-es olajhelyzetére 71

Polgár Mónika: Az Aquincum Porcelángyár, 1951–1991 85

Aszt Ágnes: A Csornai Múzeum megújulási kísérletei 97

 

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

In memoriam: Gaál Zsuzsanna (V. Kápolnás Mária) 115

In memoriam: Tóth László (Székely Zoltán) 117

Szvitek Róbert József: XX. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Békéscsaba, 2019. szeptember 4–6. 121

Szvitek Róbert József: XXI. Országos történész muzeológus konferencia, szakmai továbbképzés. Sátoraljaújhely, 2020. szeptember 9–11. 123

A 2019. évi Wellmann Imre díjazott: Varga Éva 127

A 2020. évi Wellmann Imre díjazottak: Gulyás Katalin és Rémiás Tibor 129

Fejér László: A Tisza-szabályozás rövid története 133

Cseresznyés János: Mindennapok a budweisi pótzászlóaljnál egy értelmiségi polgári családból származó főhadnagy memoárja alapján 139

Tóth István: Az alföldi szlovákok Impériuma, 1918-1920* 147

Müller Péter: A szülőföld önszerveződő védelme. A Pálmay-csoport tevékenysége* 153

Forró Katalin: Vác román megszállása 1919-ben a források tükrében* 169

Pásztor Andrea: Kis kadett kalandjai. Egy pécsi hadapródiskolás visszaemlékezése a szerb megszállás időszakára* 179

Balahó Zoltán: Két ország – egy város: Komárom-Komárno. A trianoni döntés hatása egy város életére** 187

Ringer István: Sátoraljaújhely és Trianon** 205

Müller Péter: Léva a trianoni döntés után** 217

Fejér László: A trianoni békeszerződés és a hazai vízügyi politika új helyzete** 241

Heilauf Zsuzsanna: Állami lakótelep és Szent Imre-kertváros. Trianon következményei elől menekülők megtelepedése Pestszentlőrincen** 249

Veres Emese Gyöngyvér: „A nevelés szent ügye teheti csak e népet azzá, amivé kell lennie.” Magyar iskolák helyzete a Barcaságon a trianoni döntés után – a sajtó tükrében** 259

Szolnoki Zoltán: A végső stációtól a nemzeti megújhodásig. Egy dombormű a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből 269

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Gál Éva: Építőipari találmányok Sándor Károly vállalkozó hagyatékából 275

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Forgács Márton: Egy magyar dervis Közép-Ázsiában. A keletkutató Vámbéry Ármin 283

Urbán Gyöngyi: A rendíthetetlen vállalkozó. 175 éve született Puskás Tivadar 293

Gócsáné Móró Csilla: Az MMgMK-Blaskovich Múzeum kiállításai 2019-ben Tápiószele 800 éves fennállása alkalmából 297

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Ress Zoltán – Szoleczky Emese: Az 1848–49-es szabadságharc kevésbé ismert emlékhelyeiről: Szatmár – Szilágyság – Máramaros 303

Tóth István: Hosszú évtizedek a szülőföld és kulturális öröksége védelmében. Csobádi József 70 éves 325

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Árvíz – profilból / „Ez nem egy buddhista strand!” Forgó Géza: A gát recsegett-ropogott. Az 1970. évi árvíz a Maroson, Makónál. Makó, 2020. 100 p. (Kaján Imre) 329

 

*-gal jelölt írások a 2019. évi békéscsabai konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai

**-gal jelölt írások a 2020. évi sátoraljaújhelyi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai