TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 2.

Főszerkesztő: Pintér János. Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2002.

 

Előszó (Pintér János)   5

 

I. TANULMÁNYOK

Horváth István: Katona István (1737–1811) a történetkutató és történetíró   7

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: II. Országos Történész Muzeológus Konferencia (2001. június l8–19. Tokaj)   17

Vígh Annamária: Távlatok és valóság. A történeti muzeológia aktuális feladatai az ágazati irányítás szemszögéből   21

Gyulai Éva: Muzeológia: tudomány vagy módszer?   27

Fűrészné Molnár Anikó: A Múzeumi Történeti Szakfelügyelet 2001. évi tevékenysége   33

Halmágyi Pál: Két makói Amerikában. Pulitzer József és Galamb József   39

Viga Gyula: Életrajzok a magyar múzeumügy 200 évéről   49

Pintér János: 200 éves a Magyar Nemzeti Múzeum   53

Újváry Zoltán: Százéves a Kiskun Múzeum   65

Matussné Lendvai Márta: 50 éves a dunaújvárosi Intercisa Múzeum. Tudományos emlékülés   69

Radnóti Ilona: Ötödik alkalommal (Numizmatikai konferencia és kiállítás)   71

Nagy Ádám: Kőhegyi Mihály (1934–2001)   73

 

 

III. KIÁLLÍTÁSOK

Merk Zsuzsa: Élet a Dunán. Néprajzi állandó kiállítás a bajai Türr István Múzeumban   75

Tóth István: A szlovák drótművesség. (Tradíció és művészet) Időszaki kiállítás a szegedi

Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályán (Fekete-ház)  81

Veres Gábor: Az egri vár története. Új, állandó kiállítás a Dobó István Múzeumban   85

Tóth G. Péter: Ember, bőrbe kötve. A test kiterjesztése és behatolás a testbe. Kirakat – kiállítás – kísérlet   91

Ihász István: Gomb és kabát. A profán valóság bemutatásának kísérlete a Terror Háza Múzeumban   97

 

 

IV. ÚJ SZERZEMÉNYEK (Válogatás a magyarországi múzeumok történeti anyagából)

Zombori István: Termelőszövetkezet-alapítási dombormű a Rákosi-korszakból (1949) (Szegedi Móra Ferenc Múzeum)   109

Halmágyi Pál: A „Párizsi Kölcsönösen Segélyező Magyar Egylet" díszoklevele 1889-ből (Makói József Attila Múzeum)   111

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI FIGYELŐ

Viga Gyula: A szlovák–magyar határ menti múzeumi együttműködésről   113

Csobádi József: 100 éves a Rozsnyói Bányászati Múzeum   129

Burján István–Huszár Zoltán: Mesélnek a képek. Történeti források a Duna és a Dráva védett területeiről   137

 

 

VI. KITEKINTÉS – NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

F. Dózsa Katalin: A MAGYart, a Magyar Kulturális szezon Franciaországban (2001. június 1–december 31.) múzeumi programjai   139

Baják László: Bajorok és magyarok. Kiállítás Passauban és Budapesten   143

Zombori István: Magyar egyháztörténeti kiállítás a Vatikáni Múzeumban 2001. október 10–2002. január 12.   147

 

 

VII. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A magyar kereszténység ezer éve. A vatikáni kiállítás katalógusa (Zombori István)   151

Új törekvések a helytörténeti kutatásban: Sátoraljaújhely lexikona (Veres László)    155