TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 3.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Főszerkesztő: Pintér János. Szerkesztő: Ihász István. Budapest, 2003.

 

I. TANULMÁNYOK

Veres László: A közhasználati üvegek tipológiája   5

Baják László: A halotti címerek történetéhez   39

Szalipszki Péter: Abaúj-Torna vármegye településszerkezete és településhierarchiája az 1850-es évek elején   49

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: III. Országos Történész Muzeológus Konferencia (Pécsvárad, 2002. szeptember 4–6.)   69

B. Gál Edit: A gyöngyösi Szent Erzsébet-templom kriptájának viseletanyaga mint történeti forrás   71

Cs. Lengyel Beatrix: A portré, a portréfénykép mint történeti forrás   77

V. Szathmári Ibolya: Százéves a debreceni Déri Múzeum   93

V. Fodor Zsuzsa: 100 év a Veszprém megyei múzeum történetében   101

Kaposvári Gyöngyi: A szolnoki múzeum 70 éves. A kezdetektől a II. világháborúig   107

Fazekasné Majoros Judit: A szerencsi Zempléni Múzeum képeslapgyűjteménye   121

Ferencziné Sedlmayr Krisztina: Beszéljünk a zászlókról!   129

Fűrészné Molnár Anikó: Ipari skanzen Tatabányán   135

Tóth G. Péter: A tárgyak újraalkotása. A ,,történeti” és az „ethno”-muzeológia határán   143

Nagy László G.: Ezredfordulók kapcsán – fejezetek: a történész-muzeológus képzés történetéből   149

Mátraházy Ferenc: „A tudás forrásai” Vetélkedősorozat a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 200 éves évfordulóján   157

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Gulyás Katalin: Damjanich Jánosné úti tisztálkodó készlete   161

Pallos Lajos: A Magyar Nemzeti Múzeum új szerzeményei, 1997–2002   163

 

 

IV. KITEKINTÉS – NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Stemler Gyuláné: Fénnyel írott történelem. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása Milánóban   179

 

 

V. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A 200 éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei (Zombori István)   185

Történeti tanulmányok 4. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 2001. (Balahó Zoltán)   189

Helyzetkép a jelen kor kutatásáról egy néprajzi konferenciakötet alapján (Sallayné Peterdi Vera)   195

Kor-kép. Dokumentumok és tanulmányok a magyar bányászat 1945–1958 közötti történetéből (Bencze Géza)   207

Gondolatok és gondok. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

„Documentatio Historica” című sorozatáról (Tolnay Gábor)    211

Tiszaföldvár. Fejezetek a város történetéből (Pató Mária)     215

Folia Historica XXIII. I–II. 2002. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve (Huszár Zoltán)   219