TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 6.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2006.

 

I. TANULMÁNYOK

R. Várkonyi Ágnes: Korszerű történettudomány és a múzeumok   5

Szemán Attila: A rézpénzek szerepe a Rákóczi-szabadságharc kitörésében és bukásában   25

Varga Éva: Berzsenyi nevének védőszárnya alatt... Egy somogyi irodalmi társaság a két világháború között   37

Peterdi Vera: Tárgyak nyomában II. A gömöri tornallyai Tornallyay-család története, 19–20. századi élet- és lakáskörülményei   55

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Szerencs–Sárospatak, 2005. június 15–16–17.   99

2005. évi Wellmann Imre-díjasok: Lakatos Sarolta és V. Fodor Zsuzsanna   103

Gyulai Éva: Bocskai címeradományai – Ikonográfia és társadalom   105

Bagi Gábor: Szolnok a Rákóczi-szabadságharcban. Egy történeti hagyomány hiánya, és ami mögötte van   121

Molnár Sándor: Rákóczi-néphagyományok nyomában   137

Pozsonyi József: Adalékok a Rákóczi-szabadságharc főtisztjeinek genealógiájához   145

H. Bathó Edit: Rákóczi és a jászok   169

Szabó István: A rákóczifalviak Rákóczi-tudata   177

Gócsáné Móró Csilla: Blaskovichok a Rákóczi-korban, a Rákóczi-kor és kultusz tárgyai a Blaskovich-gyűjteményben   199

Bene János: Kuruc Vay Ádám hamvainak hazahozatala 1906-ban   217

Villangó István: „A kicsi a szép”. A kis múzeumok helye, szerepe a múzeumok rendszerében   223

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Pallos Lajos: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban – 2004   229

G. Merva Mária: Új szerzemények a Gödöllői Városi Múzeumban   237

Füvessy Anikó: Egy vidéki körorvos emlékanyaga   251

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Szvitek Róbert József: Szándék és megvalósulás. Bocskai-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban   261

Ulrich Attila: A Felső-Tisza vidék a Rákóczi-szabadságharc szolgálatában. Kiállítások a vajai Vay Ádám Múzeumban   269

Radnóti Klára: Magyar királyság két császárság között – orosz–magyar állami és kulturális kapcsolatok a 19. században. Kiállítás a moszkvai Állami Történeti Múzeumban 2005. február 16–május 31.   273

Kaján Imre: Műveltség, hatalom és reprezentáció a 17–18. században– A Batthyányak évszázadai. Kiállítás a Szombathelyi Képtárban   279

Rédey Judit: „Rohanjunk a rohanó időkkel…”. A reklámplakát kezdetei 1885–1920. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban   281

Zombori István: Mária Uhorská – Magyarországi Mária 1505–1558. Kiállítás Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Galériában 2006. február 2–április 30.     289

Nagy István: A pápai ütközet az újabb kutatások tükrében. Beszámoló a „Kiváló manőver. Az 1809-es magyarországi hadjárat és a pápai ütközet” című konferenciáról   291

Balpataki Katalin: „Indusztria gyermekei” – magyar iparvárosok a 20. században. Vándorkiállítás   303

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Örsi Julianna: A családtörténeti kutatások jelentősége az ezredfordulón   309

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A Duna fölfedezése. Térképek a Félhold árnyékából (Török Zsolt)   319