TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 5.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2005.

 

I. TANULMÁNYOK

Deák Antal András: Egy fantomtérképész nyomában   5

Peterdi Vera: Tárgyak nyomában. Egy idegen eredetű, asszimilálódott család története, egyéni és társadalmi jelenléte a 19–20. századi Magyarországon   11

Márfi Attila: I. világháborús hadifogoly színházak Habarovszkban   55

Balahó Zoltán–Gál Vilmos: Jakabffy Imre életútja a nemzetiségi térképektől a régészeti bibliográfiáig   75

Kaján Imre: Árvíz az operett színpadon 1950-ben   129

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Tatabánya, 2004. szeptember 1–3.   141

2004. évi Wellmann Imre díjasok: Béres Katalin és Szikossy Ferenc   145

Ságvári György: Tárgyiasult emlékezet – emlékművek, múzeumok a nagy háborúról   147

Keppel Csilla: I. világháborús orvostörténeti emlékek a szombathelyi Smidt Múzeumban   181

Pallos Lajos: A jelvénygyűjtemények mint az I. világháború emlékének sajátos őrzői   187

Spóner Péter: A Herman Ottó Múzeum 10-es honvéd gyűjteménye és a 10-es honvéd hagyományok továbbélése Miskolcon   195

Szabó István: Szolnoki hadifoglyok, szolnoki hadirajzolók   199

Forró Katalin: Az I. világháborús emlékmű felavatása Vácott   217

Sin Edit: A világháború évei az 1914–18-as szentendrei sajtó és a képviselőtestületi jegyzőkönyvek tükrében   227

Szvitek Róbert József: Gróf Széchényi Viktor I. világháborús hadinaplója   233

Zombori István: Az I. világháború emlékei a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében   239

Fazekasné Majoros Judit: Első világháborús képeslapok a szerencsi Zempléni Múzeum gyűjteményében   247

Fülöp Éva Mária: Egy felsőgallai baka az első világháborúban   255

Halmágyi Pál: I. világháborús hősi emlékművek Makón és környékén   261

Halmágyi Pál–Ságvári György: A makói honvédnapok   271

Balpataki Katalin: A helynévrendezési törvény kialakulása és végrehajtása (1894–1954)   275

Domán Júlia: „Magyar fiúk a csatába…” (I. világháborús falvédők a Hatvany Lajos Múzeum gyűjteményében)   283

Pusztai Gabriella: „Árral szemben” (A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum)   287

Bene János: A nyíregyházi Jósa András Múzeum I. világháborús emlékanyaga  291

B. Horváth Csilla–Huszár Zoltán: A pécsi-baranyai múzeumok egy évszázada    301

Medgyesi Konstantin: Történeti gyűjtemények és a sajtónyilvánosság   325

Koncz Pál: Történeti gyűjteményi műtárgyak és dokumentumok restaurálása az új veszprémi műhelyben   333

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Balahó Zoltán: „Hídépítők” Münchenben (A müncheni Széchenyi Kör iratai a Magyar Nemzeti Múzeumban)   341

Sallay Gergely Pál: Válogatás a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai gyűjteményének I. világháborús új szerzeményeiből   345

B. Gál Edit: Kemény János gyöngyösi polgármester hagyatéka   353

Orbán Imre: Egy külföldre menekített cserkészzászló hazatérése   357

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Winkler Ferenc: A Pécsi Városi Múzeum centenáriumi kiállítása   363

H. Bathó Edit: A „Lehel kürt és kultusza” c. kiállítás ismertetése   373

Ferencziné Sedlmayr Krisztina: Látogatás Nürnbergben, a birodalmi pártnapok helyszínén   381

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Mihály Melinda: A „kincses város”. Kolozsvár a 16–17. században   387

Fehér Csaba: „Egy műhely, ahol az emlékezet születik”. A révkomáromi Magyar Kultúra és a Duna Mente Múzeuma „Magyar Kálvária 1945–1948” c. kiállítása   393

Jarábik Gabriella: A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma   399

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Egy évfordulóról, két könyvről és sok emlékről. A szolnoki Damjanich János Múzeum kiadványai (Szathmáry István)   409

A Jász Múzeum periodikái (Papp Izabella)   417

A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 48–49. (2003–2004) (Veres László)   421

Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Válogatás Bél Mátyás leírásaiból (Deák Antal András)   423

A Sina család Magyarországon (Kaján Imre)   425