TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 8.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2008.

 

I. TANULMÁNYOK

Paládi-Kovács Attila: Magyarország nemzetiségei és etnikai térszerkezete a 18. században   5

Huszár Zoltán: A Duna, mint nemzetközi vízi út   23

Takács Anett: Árulkodó tárgyak. Fürdőszobák és használatuk a dualizmus kori Magyarországon   41

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár   59

Pásztor Andrea: Az első magyarországi „Hangversenyhárfa gyár”. Egy elfeledett hangszerkészítő nyomában   73

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Veszprém, 2007. június 20–22.   95

2007. évi Wellmann Imre-díjasok. Tamás Edit és Robert Pollák   101

Forró Katalin: Vác etnikai képe a 18. században a Fehérek Temploma kriptafeltárásának tükrében   103

Tamás Edit: A Tokaj-hegyaljai német telepítések a 18. században   113

Tóth G. Péter: Szemfényvesztő idegenek a 17–18. századi Magyarországon   121

Székelyné Kőrösi Ilona: Migráció a Duna–Tisza közén. Kerekegyháza. Egy soknemzetiségű település létrejötte a 19. században   149

Papp Andrea: A nemzetiségek szerepe a rudabányai nagyüzemi vasércbányászat első időszakában (1880–1918)   167

Ács Anna: Jókai és a nemzetiségek   179

Keppel Csilla: A körmendi Grünbaum család háromgenerációs orvosi pályája   187

Gergely Anna: Adatok a Lőwy-Lánczos család történetéhez. Egy késő viktoriánus kori székesfehérvári zsidó családról   201

Megyeri Anna: Egy olasz építési vállalkozó família Zala megyében, a dualizmus idején   209

Gál Vilmos: Ki a magyar? – Tudós magyarok identitástudata   225

S. Lackovits Emőke: A kislődi Rőthy Mihály vallási néprajzi gyűjtemény   251

Schleicher Vera: Együtt élő tárgyak. Nemzetiségek képviselete a Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményeiben   271

Csobai Lászlóné: A magyarországi románok településtörténeti áttekintése és a Magyarországi Román Ortodox Egyház Gyűjteménye   285

Fehér József: A Magyar Nyelv Múzeuma Széphalmon   295

Mészáros László: A nyolcvanéhes Arany János Múzeum történeti tárgyi gyűjteménye   299

 

 

III. KIÁLLÍTÁSOK

Haider Edit: Karácsony ünnepén – A nápolyi betlehemek művészete. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 2007. november 30–2008. január 6.   317

Prékopa Ágnes: Trendeken túli múzeumi feladatok. Családi ezüst. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban   321

Hauptman Gyöngyi: Szertárak titkai – utazó múzeum. Egy kiállítás három ruhája   323

 

 

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Robert Pollák: 2007 – 135 éves a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum   329

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője 4. XX. század. A túlélés rövid évszázada (1900–1990) (Bencze Géza)   339

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Humán- és Természettudományok (Balahó Zoltán)   341

A Magyar Nemzeti Múzeum címeres halotti emlékei (Gyulai Éva)   349

Bencze Géza: Váci út, a magyar gépipar főutcája (Gál Vilmos)   353

Dornik, Wolfram–Hass, Michael–Knoll, Harald: Burgenländische Kriegsgefangene und Zivilverurteilte in der Sowjetunion (1941–1956) (Striczki Teréz)   355

G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn (Bircher Erzsébet)   359

Múzeumi és művelődéstörténeti folyóirat Szlovákiában: Pamiatky a múzeá – Revue pre kultúrne dedičstvo (Kőmíves Tibor)   361