TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 9.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2009.

 

I. TANULMÁNYOK

Deák Antal András: Az esztergomi reneszánsz vízgép históriája   5

Bodnár Mónika: A dinasztiaalapító(?) Serényi Mihály (1531–1599). Adatok a gróf Serényi család történetéhez   17

Gyulai Éva: Billikom–vilkom–Willkomm. Az ón üdvözlőserlegek magyarországi recepciójához. A miskolci szűcs céh billikoma (1803)   37

Czeglédi Noémi: Úriszéki bíráskodás a gödöllői uradalomban a 19. század első felében   51

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia, Dunaszerdahely–Galánta, 2008. június 18–20.   73

Pintér János: 100 éve született Wellmann Imre   77

A 2008. évi Wellmann Imre-díjasok. Deák Antal András és Bencze Géza   81

Mravik László: Magyar főnemesek hagyatékainak sorsa, 1912–1952. Második világháborús kulturális veszteségek   85

Vadászi Erzsébet: Esterházy-bútorok a Fügedi-leltárak tükrében   111

Lakatos Sarolta: A Kállayak gyűjteménye   121

Pozsonyi József: A genealógiai kutatások legújabb eredményei   131

Silvia Lörinčiková: Az Andrássyak betléri és krasznahorkai öröksége   137

Szathmáry István: A „magyar nábob” különös házassága   147

Debreczeni-Droppán Béla: Kondástól a királyig. A Magyar Nemzeti Múzeum látogatói és vendégkönyvei a 19. századból   153

Hegedűs Krisztián: Kunszentmártoni múzeumi raktár az egykori várnagyi lakban   185

Vígh Károly: A rendszerváltozás története a Teleki Intézetben (1948–1949)   189

Fári Irén: Játékkészítő szövetkezet Szegeden (1950–1992)   193

Veres László: A régiségvásárokról   199

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Vadász István: Tiszafüred 1846–48. évi földkönyve   207

Szoleczky Emese–Babucsné Tóth Orsolya: Kötetbe foglalt búcsúajándék: Pacor Kálmán cs. és kir. altábornagy, a II. szegedi honvédkerület parancsnoka számára készített emlékalbum (1894)   211

Szathmáry István: Egy páratlan kortörténeti fotóarchívum a szolnoki Damjanich János Múzeumban   223

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Hídvégi János: A reneszánsz technikai újdonsága. Egy 600 éves „autó” rekonstrukciója   227

Rainer Pál: Veszprém megye egyházi élete a középkorban. Kiállítás a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban   233

Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskemétiek a Don-kanyarban. Gyűjteménygyarapítás és kiállítás a Katona József Múzeumban   239

Marozsán Zsolt: Barna György miskolci műgyűjtő kiállítása   249

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Zsigmond Tibor: Egy „rendhagyó konferencia”. A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum négy évtizednyi munkássága dióhéjban   261

Szoleczky Emese: A beregszentmiklósi kastély 1940-ben   267

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Ligia Fulga: Das siebenbürgische Glas im 17. und 18. Jahrhundert (Veres László)   271

„… Körös vizinek napkeleti partján…” Kunszentmárton, a mezőváros. Tanulmánykötet a várossá válás kétszázadik évfordulójának tiszteletére (Pusztai Gabriella)   273

A Móra Ferenc Múzeum 125 éve (1883––2008) (Huszár Zoltán)   275

Gömör-Kishont vármegye monográfiája új kiadásban. Gömör-Kishont vármegye (Bodnár Mónika)   279

Srágli Lajos: A politika csapdáin át. A MAORT története 1938–1949 (Bencze Géza)   281

Clevelandban még élnek magyarok? Visszaemlékezések gyűjteménye. Clevelandi magyar Regős-cserkészcsoport gyűjtése (Zombori István)   283