TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 10.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2010.

 

I. TANULMÁNYOK

Bodnár Mónika: Adatok Kisserényi báró Serényi Mihály életéhez (1599–1626)   7

Gyulai Éva: „Consilio firmata Dei” Bethlen Gábor emblémás zászlaja. Besztercebánya, 1620   21

Szemán Attila: A nagybányai bányapolgári Lisbona család tevékenysége a 17. században   35

Vadász István: Kossuth Lajos tiszafüredi napjai   43

Papp Andrea: Mozaikok a rudabányai bányaegészségügy történetéből. Az 1890-től vezetett társpénztári anyakönyv   51

Szécsényi András: Az Országgyűlési Múzeum (1923–1949)   65

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Nyíregyháza. 2009. június 24–26.   83

A 2009. évi Wellmann Imre díjasok. Fűrészné Molnár Anikó és Szabó István   89

Vasáros Zsolt: Történeti kiállítások. A látványtervező szemével   93

Fűrészné Molnár Anikó: Merre tart a történeti muzeológia. Két szakfelügyeleti ciklus tapasztalatai (2001–2003 és 2005–2007)   103

Ihász István: „Mondd, Te mit választanál?” Újító kiállításrendezési kísérletek problémái   111

Sipos Enikő: Kiállítási tárgyak a restaurátor szemével. A történeti viseletek bemutatásához kidolgozott módszerekről és tapasztalatokról   119

Zombori István: A szegedi Fekete Ház. A történeti muzeológia egyik bázisa az időszaki kiállítások tükrében   129

Ságvári György: Csendőr- és rendőr uniformisok Magyarországon   133

Babucsné Tóth Orsolya: A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyező Hivatala   147

Závodi Szilvia: Hadsegélyező kártyák az első világháború idején   169

S. Nagy Anikó: Hova tűnt az aprópénz? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteménye   179

Pallos Lajos: Háborús gyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában   187

Czeglédi Noémi: A Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye a Gödöllői Városi Múzeumban   197

Veera Rautavuoma: Repülj, röplap, repülj! Hogyan szárnyaljunk a szocialista örökséggel?   205

Rémiás Tibor: Nemzetiségi kutatások a miskolci Herman Ottó Múzeumban   211

Kapás János Zsolt: Kétdimenziós leletmentés. Fotódigitalizálás és digitális fotótár megvalósítása a Finta Múzeumban   217

Merczi Miklós: A városi közösségi közlekedés tárgyi emlékeinek megőrzése   221

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Sallayné Peterdi Vera: A bácskai Ungárok regényes története. Az Ungár-család hagyatéka a Magyar Nemzeti Múzeumban   231

Balahó Zoltán: A hűség jutalma. Léhy Gábor bíróbotja a Magyar Nemzeti Múzeumban   257

Gál Vilmos: Az 1956-ban ledöntött Sztálin szobor újabb töredéke a Magyar Nemzeti Múzeumban   265

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Pallos Lajos: Örök megújulás. Kiállítás az ezredforduló új szerzeményeiből a Magyar Nemzeti Múzeumban   269

Harangozóné Tóth Éva–Pusztai Gabriella: Közművelődés és múzeumpedagógia. Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum   273

Vasáros Zsolt–Kováts Petra: Kiállítási (ön)kritika. Gondolatok a „Királylányok messziföldről. Katalónia és Magyarország a középkorban” című

időszaki kiállítás installációjáról   279

G. Merva Mária: „Látjátok feleim...”. Magyar nyelvemlékek a 16. század elejéig. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2009. október 29–2010. február 28.   287

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Gyarmati Zsolt: Bemutatkozik a Csíki Székely Múzeum   293

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A nemzet múzeuma (Veres László)   309

Közelebb kincseinkhez. Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a I. (1498–1710). Katalógus (Róth András Lajos)   311

Vasvári Zoltán: Emlék, emlék, miért kísérsz? Tanulmány a XX. századi emlékkönyvkultúráról (H. Tóth Zoltán)   315

Historica Carpatica 39/2008. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. A kassai Kelet-szlovákiai Múzeum Évkönyve 2009. (Tóth István)   321