TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 13.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2014.

I. TANULMÁNYOK

Biró Annamária: Identitás, nemzet, nemzetpolitika a 18–19. század fordulóján 7

Egyed Ákos: A politika csapdáiban. Adatok gróf Mikó Imre politikai szerepvállalásaihoz (1848–1872) 17

Csorba László: A birodalom kísértése. Gondolkodók, gondolatok a magyar állam eszméjéről, hivatásáról (1850–1945) 25

Székelyné Kőrösi Ilona: Aranykorban és háűborúban. Sándor István kecskeméti polgármester munkássága 37

Cseh Valentin: Petróleumszállítás a Dunán 1898–1945 63

Fülöp Éva Mária: Egy erdélyi földműves életútja az ,,iparváros” Tatabányáig. Fülöp József (1918–2001) hagyatéka Tatabánya közgyűjteményeiben 91

II. KÖZLEMÉNYEK – MÓDSZERTAN – MŰHELY

Pintér János: XIII. Országos Történész Muzeológus Konferencia, Szakmai Továbbképzés. Csíkszereda, 2012. október 2–4. 109

A 2012. évi Wellmann Imre díjazott – Megyeri Anna 113

Béres Katalin: XIV. Országos Történész Muzeológus Konferencia, Szakmai Továbbképzés. Zalaegerszeg–Alsólendva, 2013. szeptember 18–20. 115

A 2013. évi Wellmann Imre díjazott – Sallayné Pterdi Vera 119

Gidó Attila: Az erdélyi zsidó identitások Nagyromániában 121

Kovács Attila: A muravidéki magyarság sorsfordulói 1920–1991 között. Rövid áttekintés 125

Sári Zsolt: Határok feszegetése. A közelmúlt és a jelen bemutatása a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 133

Debreczeni-Droppán Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum első portása és díszöltözetei 143

Debreczeni-Droppán Béla: A Magyar Nemzeti Múzeum kisharangja 167

Kőszegi Gábor: A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában őrzött községvizsgálati jegyzőkönyvek (1891–1899) forrásértékéről 171

Balpataki Katalin: Batta, Varjasbatta – legyen Százhalombatta 185

Huszár Mihály: A marcali Hikman-Szabó család öröksége: Műlakatos munkáktól a képzőművészeti alkotásokig 193

Závodi Szilvia: Háború a játékok között – Háborús játékok a 20. század első felében 205

Keppel Csilla: Nagy Mariann hagyatékának sporttörténeti különlegességei 217

Baji Etelka: A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárának kalandos útja 227

Pusztai Gabriella: Kismúzeum intézményi integrációban 239

Gaucsík István: Múzeum és történeti muzeológia, avagy a tudományosítás rögös útjai 245

 

III. KIÁLLÍTÁSOK

Papházi János: Pénzügyminisztériumból múzeum –Savoyai Eugén egykori téli palotája, Bécs 257

Gál Éva–Pásztor Andrea: Azok a '40-es évek... – Időszaki kiállítás a Janus Pannonius Múzeumban 261

 

IV. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Göncz László: A Muravidék történelemkutatásának jellemzői és nehézségei 269

Lendvai Kepe Zoltán: A Lendvai Galéria és Múzeum négy évtizede 273

V. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Discussiones Neogradienses 13. Élet a birtokon. Szerk.: Szirácsik Éva. Salgótarján, 2013. (Czeglédi Noémi) 305

Szabadkai szecessziós kincstárak. NINKOV K. OLGA – LJUBICA VUKOIĆ DULIĆ: Secesija u Subotičkim javnim zbirkama – Szecesszió a szabadkai közgyűjteményekben. Subotica/Szabadka, 2013. (Fábián Borbála) 309