TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 12.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2013.

 

I. TANULMÁNYOK

Gyulai Éva: A besztercebányai Kraudy család öröksége. Egy polgárcsalád a 17–19. században   7

Oravec-Kis Éva: Kilián Frigyes gödöllői pincemester és kereskedő (1865–1922). Betekintés Gödöllő társadalmába a 19–20. század fordulójának évtizedeiben   25

Gál Vilmos: Magyar kézművesek, kisiparosok és kereskedők a világkiállításokon 1851–1911 között   39

Závodi Szilvia: Hétköznapi propaganda. A legyezőtől a porcelán bögréig   51

Feitl Írisz: A Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának megszűntetése és a múzeumok irányításának új keretei 1952-ben   63

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Múzeumi Történész Társulat közgyűlésének jegyzőkönyve 2012. december 12.   83

Pintér János: A Magyar Múzeumi Történész Társulat által szervezett szakmai napok 2001–2009    89

Bartha Éva: XII. Országos Történész Muzeológus Szakmai Továbbképzés. Sátoraljaújhely, 2011. június 22–24.   93

A 2011. évi Wellmann Imre díjazott. S. Nagy Anikó   99

Csapó Katalin: Luxusipar, avagy a cukrásziparosok és a svájci bevándorló cukrászok a 18–19. században   101

Bencze Géza: Kétszemélyes vállalkozásból virágzó részvénytársaság. Welser Ferenc, tűzoltószerek és harangok   111

Fejér László: Birtokosok ármentesítő társulatai a magyar vízgazdálkodás 19. századi történetében   121

Merczi Miklós: A városi közlekedés ipari kiszolgálói a dualizmus korában   133

S. Nagy Anikó: Séta a drágaság palotájában   143

Mészáros László: A balásfalvi Kiss család hagyatéka a nagykőrösi múzeumban   153

Mészáros László: Egy halotti címer az Arany János Múzeum gyűjteményéből   159

Komiszár Dénes: A Horthy-család Szabolcs megyében   163

Huszár Mihály: Egy marcali építészdinasztia utolsó sarja. Csomós László (1914–1994)   171

Erdős Kristóf: „Mindig elsőrangú példával járt elől!” Gróf Andrássy Ilona főápolónő hagyatéka a Sziklakórházban   183

Bezzeg Mária: A globalizáció hatása a muzeológiára. Egy írás 1998-ból és mai reflexiók a témára   191

 

 

III. KIÁLLÍTÁSOK

Őriné Nagy Cecília: „Birodalmam alatt…” Gróf Grassalkovich Antal. Gödöllő mezőváros élete a 18. században. Kiállítás a Gödöllői Városi Múzeumban (2011. március 5.–2011. október 2.)   201

Baják László: Magyar alkotmánytörténeti kiállítás Batumiban   205

 

 

IV. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Szemere István–Szemere Zsuzsa: Söröskorsók könyve (Tóth István)   213

Örsi Julianna: Jegyzőgenerációk. A vidéki értelmiség szerepe a mezővárosi fejlődésben (Horváth László)   215

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Tóth József: Örmények a székelyföldi vármegyék településein a 19. századi népszámlálások tükrében   221

Huszár Mihály: A szlovákiai Forgách Múzeum Gímesben   233