Szombathely, 2018. június 13–15.

Címe: Békekötési technikák – békerendszerek

A szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumban megrendezésre kerülő konferenciánk és szakmai továbbképzésünk első napján az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházban előadások hangzottak el. Pollmann Ferenc a békekötési technikákról, a jó béke–rossz béke fogalmáról, Mohácsi Endre a bécsi béke után kötött az I. és II. kassai megegyezésről, valamint az 1611. évi tokaji békéről beszélt. Kreutzer Andrea a vesztfáliai tárgyalási folyamat és béke kiadványokban történt megjelenéséről, Deák András a karlócai béke következtében kialakult határvidék térképeken történt megjelöléséről és térképszelvényeiről tartott előadást. Szoleczky Emese a napóleoni háborúk Hadtörténeti Múzeumban fellelhető békeérmeit, Závodi Szilvia pedig a breszt-litovszki és a bukaresti békék Hadtörténeti Múzeumban lévő tárgyi emlékeit mutatta be. Pallos Lajos ismertette azt a propagandát, amelyet Magyarország még a trianoni béke előtt területi integritásáért folytatott. Végül Gaucsík István Csehszlovákia szerepét mutatta be a nemzetközi békerendszerben, ismertetve a kialakult új államhatárokat is. Az előadások után Sosztarits Ottó élvezetes vezetésével megtekintettük az Iseum épületét és a benne lévő kiállítást.

Másnap autóbuszos tanulmányi kirándulás keretében előbb Körmendre látogattunk, ahol a Dr. Batthyány Strattmann László Múzeum munkatársai vezetésével, több csoportban megtekintettük a Batthyány Örökségközpontot, a kastély egykori kocsiszínjében a Batthyányak fegyvertára című időszaki kiállítást, a kastély főépületében a Körmend és a Batthyányak évszázadai című, valamint a Cipőtörténeti gyűjteményt bemutató állandó kiállításokat, majd a várkert másik oldalán álló Vadászlakot és az ottani kiállítást. Következő állomásunk a vasvári Helytörténeti Múzeum volt, ahol Zágorhidi Czigány Balázs vezetésével körbejártuk az egykori kolostorépületet, majd megtekintettük a Kapuk a múltba… – Képek Vas vármegye középkorából című állandó kiállítást és A domonkos rend Magyarországon című, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt bemutató tárlatot. Ezt követően Sárváron a Nádasdy Ferenc Múzeumban vezetéssel bejártuk a Sárvár személyesen című állandó, valamint a Sárvár 50! című időszaki kiállítást. Végül Nardára látogattunk, ahol Horváth Sándor kalauzolásában előbb az egykori római vízvezeték feltárt darabját, majd a trianoni határköveket, végül a nardai templomot látogattuk meg.

Harmadnap Szombathelyen ellátogattunk a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontba, majd a székesegyházat és a Járdányi Paulovics István Romkertet, végül a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum állandó és időszaki kiállításit tekintettük meg.