Győr, 2021. szeptember 15–17.

Címe: Nők a történelemben

2021. szeptember 15–17. között Győrben, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum segítségével, Nők a történelemben címmel tartottuk meg éves konferenciánkat és szakmai továbbképzésünket. Az első nap a Városháza Dísztermében kilenc előadás hangzott el a témával kapcsolatban. Géra Eleonóra az újkori Magyarország nőtörténetének levéltári forrásai kapcsán Buda szabad királyi város tanácsülési jegyzőkönyveiben, levelezésében, törvényszéki irataiban, végrendeleteiben és hagyatéki irataiban fellelhető női sorsokat és életutakat tekintette át. Szolnoki Zoltán középkori itáliai esetek segítségével mutatta be a vendetta leírásokban olvasható női szereplők tulajdonságait, a történetekben hozzájuk társított szimbolikus jelentőségű tetteket. Cseh Valentin a középkori magyar–török várháborúk időszakában szerepet játszó két asszony, Rozgonyi Cecília és Jaksics Ilona élettörténetét elevenítette fel. Tóth Emese Mayládné Nádasdy Anna ránk maradt levelezése és Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekének segítségével mutatta be az asszony mindennapjait, életének fordulópontjait. Gaucsík István gr. Andrássy Manóné Pálffy Gabriella életét mutatta be, kiemelve testvérének, Pálffy Jánosnak hatalmas örökségéből származó vagyoni vitákat, azokon belül Andrássy Gabriella szerepét és taktikáját. Czeglédi Noémi a Gödöllői Városi Múzeumban őrzött Grassalkovich Uradalom Levéltárának úriszéki iratai alapján mutatta be az írott történelemmel legkevésbé rendelkező jobbágynők hétköznapjait, társadalmon és családon belüli helyzetét, érdekérvényesítési lehetőségeit. Gulyás Adrienn az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc alatt tevékenykedő honvédnők, illetve a magukat később a honvédnők közé soroló, de az eseményekben ily módon részt nem vevő asszonyokat vette számba és ismertette tevékenységüket. Keppel Csilla az 1823–1949 között működő szombathelyi magánkórházban dolgozó ápolónők mindennapjait és a kórház történetét ismertette. Végül Kelbert Krisztina Mayer Benőné Kadelburg Margit irodalmi munkásságán és élettörténetén keresztül mutatta be a századforduló és a 20. század elejének modern nőalakját. A nap végén átadásra került a Társulat Wellmann Imre Emlékérme, amelynek díjazottjai 2021-ben Kovácsné Bircher Erzsébet és Lengyel Beatrix voltak. A második nap autóbuszos kiránduláson a Felvidék nevezetességeit tekintettük meg. Előbb Magyarbélen a Csáki-kastélyt vehettük szemügyre, majd Szentgyörgyön a plébániatemplomot és egy régi borházat tekintettünk meg. Ezt követően Vöröskőn a Pálffy-kastélyt és a benne található kiállítást, majd Galántán a neogót Esterházy-kastélyt és a parkot néztünk meg vezetéssel. A parkban megkoszorúztuk Kodály Zoltán szobrát. Végül Nagymegyeren a városból kitelepítettek emlékművét tekintettük meg, ahol elhelyeztük a megemlékezés szalagját is. A harmadik nap a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársai vezetésével Győr kulturális nevezetességeit látogattuk meg, sétát tettünk a Káptalandombon, megszemléltük a Várkazamata-Kőtárat, a Székesegyházat és a Boldog Apor Vilmos emlékkiállítást. Végül a múzeumban megnéztük a Kelet fehér aranya. Válogatás Bácsi Magda távol-keleti gyűjteményéből című időszaki kiállítást.