Szerencs–Sárospatak, 2005. június 15–17.

Témája: A Bocskai-felkelés és a Rákóczi-szabadságharc

 

Az ez évi konferencia témáját a Rákóczi-szabadságharc 300, illetve a Bocskai-felkelés és Bocskai István fejedelemmé választásának 400. évfordulója volt, melynek eseményeiben az egykori Zemplén vármegye települései nagy szerepet játszottak. Ennek megrendezésére méltóbb helyszíneket nem is választhattunk volna, melyben kiváló partnerek voltak a sárospataki Rákóczi Múzeum és a szerencsi Zempléni Múzeum, valamint a NKÖM Múzeumi Főosztálya. Az első nap Szerencsen előadások hangzottak el a Bocskai-felkelés 400. évfordulója kapcsán a történelmi valóság – történelmi emlékezet kérdésköréről, az évfordulókhoz köthető pályázati lehetőségekről, a Hajdú-Bihar megyei megemlékezésekről, Bocskai címeradományozásairól, a Nemzeti Múzeum Bocskai kiállításáról, valamint a Rákóczi-szabadságharc kapcsán a vajai Rákóczi kiállításról és Szolnok és a szabadságharc kapcsolatáról.

A második napon Sárospatakon előbb a múzeumot és kiállításait ismerhettük meg, majd előadások hangzottak el a múzeumok és a történelmi tudat kölcsönhatásának elemzése mellett Rákóczifalva lakóinak Rákóczi tudatáról, a szabadságharc főtisztjeinek genealógiai összehasonlításáról, a jászok szabadságharcban betöltött szerepéről, és Vay Ádám hamvainak 1906-ban történt hazahozataláról. Az előadások után a résztvevők előbb a Sárospataki Református Kollégium könyvtárát, majd a mádi zsinagógát tekintették meg.

A harmadik napra Kassára tervezett tanulmányúton a Szent Erzsébet Székesegyház Rákóczi-kriptájában fejet hatottunk a fejedelem síremléke előtt, és elhelyeztük az emlékezés koszorúit, majd a Ródostói-házban kerültünk közelebb a fejedelem szellemiségéhez.