TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 4.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2004.

 

I. TANULMÁNYOK

Örsi Julianna: Családi ereklyék tárlata a Nagykunságban. Családtörténeti kiállítás a Finta Múzeumban   5

Kerényi B. Eszter: Báró Sina György és báró Sina Simon tevékenysége   17

Tóth István: A magyarországi szlovákok politikai és politikai jellegű szerveződései 1900–1948   27

G. Merva Mária: A gödöllői Léda-villa   49

Peterdi Vera: A Gresham-palota lakáscsempéi a Magyar Nemzeti Múzeum kerámiagyűjteményében   61

Medgyesi Konstantin: Jelenkor-kutatás és kisvárosi rendszerváltás   91

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Esztergom, 2003. június 18–20.   101

Bircher Erzsébet: A digitalizált adatbázis és a gyűjtemények nyilvánossága. Eredmények és félelmek   105

Bálint Ákos: A Nemzeti Digitális Adattár koncepciója   109

Frisnyák Zsuzsa: Levél a történeti muzeológiáról   115

Bencze Géza: Egy történeti tárgy többféle megközelítése   117

Fűrészné Molnár Anikó: Tárgyak a 20. század végéről, egy átalakuló világ rekvizitumai – a jelenkutatás néhány fontos kérdése   121

Sári Zsolt: Velünk élő tárgyak. A 20. század bemutatásának lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban   127

Tóth János: A tudományos kutatás irányai és forrásai a Magyar Olajipari Múzeumban   137

Nagy László G.: Az „XX4-es program” – egy legújabb kori történeti gyűjtés terve   139

Deák Antal András: Egy rejtély nyomában. Marsigli Duna-monográfiájának és térképeinek kutatás-története   147

Balahó Zoltán: „… ez a gyönyörű búzatábla is a miénk, ez a szép major is a királyunké lett …” Levelek a harctérről. Emlékezés a magyar katonára az I. világháború kitörésének 90. évfordulóján   161

Bathó Edit: 130 éves a Jász Múzeum   171

Nagy Molnár Miklós: 120 éve született Györffy István (1884–1939)   179

Kaposvári Gyöngyi–Pató Mária: Balogh Béla, a szolnoki múzeum megalapítója   181

Matussné Lendvai Márta: Múltunk a Lenin-szobor (is)   191

Veres Gábor: Turisztikai fejlesztések történelmi környezetben. Látogatóbarát beruházások az egri Dobó István Vármúzeumban   199

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Pallos Lajos: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban – 2003    209

Bathó Edit: Dr. Bathó Kálmán királyi közjegyző ezüst evőeszközkészlete   215

Zombori István: II. világháborús hadikórház- és hadifogoly-emlékek   219

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Kovács S. Tibor: A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi-kiállításai a szabadságharc kezdetének 300. évfordulója tiszteletére   225

Béres Katalin: Kiállítások a söjtöri Deák-kúriában   233

Megyeri Anna: A haza bölcse, Zala büszkesége. Kiállítás a kehidai Deák-kúriában   239

Ridovics Anna: Játszani jó! Történeti barangolás a játékok birodalmában. Beszámoló a budapesti és a szegedi játékkiállításról   245

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Gaucsík István (Pozsony): A kisebbségi tudományosság perifériáján. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához   255

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Agria XXXIX. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve 2003. (Balahó Zoltán)   269

Blaskovichok emlékezete (Körmöczi Katalin)   273

Makai Ágnes–Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Kitüntetések a magyar történelemben (Baják László)   277

Miskolc története IV. (Rémiás Tibor)   279

2000 év a Duna mentén. 2000 Jahre entlung der Donau (Veres László)   283

Könyv a szegedi árvízről. A szegedi nagyárvíz és újjáépítés (G. Merva Mária)   285