2018. április 26-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban rendeztük meg tavaszi szakmai napunkat. Előbb Dr. Veszprémy László alezredes, a HM HIM Hadtörténeti Intézet igazgatója köszöntötte a Társulatot és röviden ismertette a Hadtörténeti Múzeum történetét és ez évi terveit. Ezt követően három csoportra bontva megtekintettük a Fegyvertárat (Fegyvertörténeti Látványtár) Jamrich Viktor, Gondos László és Soós Péter vezetésével, a „Jelszavaink valának: haza és haladás” Magyarország hadtörténete 1815–1866. című és a „Ferenc József zászlai alatt” Magyarország hadtörténete 1867–1914. című kiállítást Dr. Szoleczky Emese és Szántó Nóra vezetésével, valamint a „Magyarország a Nagy Háborúban 1914–1918” című kiállítást Dr. Baczoni Tamás és Dr. Sallay Gergely vezetésével.

 

 

2018. május 10-én a Terror Háza Múzeumba látogattunk. Az Andrássy út 60. előtt találkoztunk, B. Varga Judit tartott ismertetőt az épületről és környezetéről, majd a múzeumban Balogh Gábor és B. Varga Judit, a múzeum történészeinek vezetésével megtekintettük Az akció fedőneve: Lenin - Német pénzzel Oroszország ellen című időszaki tárlatot. Ezt követően előbb Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója tartott előadást a sorsfordító 1917-es évről, majd meghallgattuk B. Varga Judit Az emlékezettípusú múzeumok és a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása című előadását. Az előadások után számos hozzászólás hangzott el az előadásokkal kapcsolatban.

 

 

2018. október 5-én Társulatunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciójával és a Hadimúzeum Alapítvánnyal közös szervezésben, a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma meghívására autóbuszos tanulmányutat tett Szklabonyára és Alsósztregovára. Utunk első állomásán, Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházat és a benne található kiállítást, valamint az emlékházzal szembeli temetőben a Mikszáth család síremlékeit tekintettük meg Böhm András vezetésével. Ezt követően indultunk Alsósztregovára, ahol előbb vezetéssel megtekintettük a Madách-kastély állandó kiállítását, majd részt vettünk a Madách Imre Irodalmi Napok megnyitóján. A megnyitó keretében előbb Praznovszky Mihály: „Tisztelőd s barátod” – Arany János és Madách Imre levelezése című könyvét mutatta be az íróval beszélgetve E. Csorba Csilla művészettörténész, majd Egy család a forradalomban – Megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról címmel Hermann Róbert történész előadását hallgattuk meg a Madách család tagjainak az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharcban játszott szerepéről. Ezt követően Hermann Róbert megnyitotta az 1848–1849. évi forradalmat és szabadságharcot bemutató, elsősorban tablókból álló időszaki kiállítást, amelynek megtekintése után Madách Imre sírjához vonultunk, ahol elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi.

 

2018. október 24-én Dunaújvárosban a Magyar Papírmúzeumban tartottuk őszi szakmai napunkat. A szakmai nap elején Pelbárt Jenő igazgató ismertette a múzeum létrejöttének körülményeit, és jelenlegi helyzetét, majd két csoportra bontva megtekintettük a múzeum kiállításait. Pelbárt Jenő A papír története a kezdetektől napjainkig, valamint Bedő József A papírműtárgyak és történetiségük címmel tartott vezetést a Kalandos Papírtörténet című állandó és a Jótékonysági papíremlékek az első világháborúban című időszaki kiállításokban. A kiállítások megtekintése után élénk beszélgetés alakult ki a papír alapú műtárgyak őrzéséről és bemutatásáról.