2016. március 3-án a Társulat az Országos Széchényi Könyvtár Propaganda az I. világháborúban című kiállítását tekintette meg a tárlat kurátorainak vezetésével. Az V. szint kamara-kiállítási termét, valamint a főlépcsőházat, a VI. szint teljes kiállítóterét, annak előterét, az odavezető folyosókat betöltő időszaki tárlat méreteiben, tárgyi- és dokumentumanyagával az eddigi legnagyobb évfordulós tematikus feldolgozás, vállalkozás.

Létrejöttéről, koncepciójáról és irodalmi vonatkozásairól Boka László, az OSZK tudományos igazgatója, irodalomtörténész; a propaganda szerepéről, és az I. világháborúban betöltött helyéről, formáiról a kiállított tárgyakon keresztül ifj. Bertényi Iván, míg a tárlat képzőművészeti vonatkozásairól Katona Anikó művészettörténész tartott élvezetes beszámolót, tájékoztatót.

A nagy tárlat mellett az intézmény Térképtárában lévő, az antant és a központi hatalmak által használt térképeken, kiadványokban megjelenő propagandát bemutató kamarakiállítást is meglátogattuk Samu Botond Gergő történész, a Tár munkatársa kalauzolásával.

 

 

A Társulat 2016. április 14-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban tartott szakmai napot. Az egybegyűlteket Török Róbert igazgató-helyettes köszöntötte és bemutatta a múzeum helyzetét, gyűjteményeit, kiállításait és kiállítóhelyeit. Rövid szünet után két csoportra bontva Török Róbert és Kulich Julianna vezetésével „A jó kalmár a világ jótevője” című kereskedelemtörténeti állandó kiállítást, Németh Szandra és Varga Orsolya vezetésével pedig a „Vendégnek lenni, vendéget látni” című vendéglátástörténeti állandó kiállítást és a Látványraktárt néztük meg. Ezt követően az érdeklődők egyénileg megtekinthették még a Szerzetesek asztalánál, valamint a „Nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy Gyula kiállítás és a Képes magyar jazztörténet című időszaki kiállításokat is.

 

A Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciója 2016. június 15–18. között az első világháborús évforduló kapcsán autóbuszos tanulmányutat szervezett a hajdani északi harctér magyar vonatkozású színhelyeinek felkeresésére.

 

2016. november 9-én Keszthelyen, az Amazon Ház Látogatóközpontban tartottuk őszi szakmai napunkat. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója köszöntötte a Társulatot, és bemutatta a Festetics-kastélyban és tagintézményeiben látható kiállításokat, fejlesztési terveket. Ezt követően tagtársunk, Frisnyák Zsuzsa, a kiállítás kurátora tartott élvezetes, részletekre kiterjedő vezetést a Főúri utazások, úti kalandok című interaktív kiállításban. Végül átsétáltunk a Festetics-kastély egykori istálló-kocsiházához, ahol Varga Zoltán, a hintómúzeum vezetője kalauzolt bennünket a régi közlekedési eszközök között.

 

 

 

2017. március 13-án a Magyar Nemzeti Múzeum Utolsó felvonás IV. Károly király koronázása – 1916 című kiállítását tekintettük meg Dr. Tomsics Emőke tagtársunk vezetésével. A vezetés végén megtekintettük azt a közel egy órás filmet, amely a királykoronázás eseményeiről készült és a kiállításra került felújításra.

 

 

 

2017. árpilis 27-én az Országos Evangélikus Múzeumban tartottuk tavaszi szakmai napunkat. Előbb Dr. Harmati Béla László igazgató úr a múzeum történetéről tartott egy rövid előadást, majd Dr. Kertész Botond, a múzeum tudományos munkatársa kalauzolta a résztvevőket a 2016. október 31-én megnyitott Luther öröksége című új állandó kiállításban és a felújított múzeumban.

 

 

2017. október 12-én Gyulán az Almásy-kastély Látogatóközpontban tartottuk őszi szakmai napunkat. A szakmai nap elején Dombi Ildikó ügyvezető igazgató ismertette a Látogatóközpont létrehozásának körülményeit, tagintézményeit, kiállításait. Ezt követően adtuk át a Társulat Wellmann Imre díját Dr. Zombori Istvánnak. Az ünnepélyes átadás után két csoportban, Nagy Adrienn és Szilágyi Sándor vezetésével megtekintettük a 33 szobából és 48 interaktív elemből álló kastélykiállítást. A tárlatvezetés után lehetőség nyílt a látottak megvitatására, kérdések feltevésére, és Fábián Tamás a Látogatóközpont fejlesztési terveiről beszélt. Délután a Ladics-házba látogattunk és megnéztük az ott lévő családtörténeti kiállítást, a Száz éves cukrászdát, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Boltmúzeum a süvegcukorhoz című, kihelyezett állandó kiállítását a Gyulai SZC Harrukern János Szakgimnáziumban.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. április 9-én a Kiscelli Múzeumban rendeztük meg tavaszi szakmai napunkat. Előbb dr. Rostás Péter, a Kiscelli Múzeum igazgatója köszöntötte a Társulatot. Ezt követően két csoportra bontva egyrészt dr. Perényi Roland főmuzeológus vezetésével épülettörténeti séta keretében ismerhettük meg a múzeumnak helyet adó épület és intézmény fordulatokban gazdag történetét, másrészt a Fekete Lyuk – A pokol tornáca. Budapesti Underground ’88 – ’94 című kiállítást tekintettük meg dr. Balla Loránd főmuzeológus vezetésével.


2019. június 3-án a Magyar Nemzeti Múzeumban tartottunk szakmai napot, melynek keretében előbb részt vettünk Az ismeretlen Görgei című tanulmánykötet és katalógus bemutatóján, majd dr. Radnóti Klára, a kiállítás kurátora vezetésével megtekintettük Az ismeretlen Görgei című időszakos tárlatot. Ezt követően két csoportra bontva megnéztük, a ferencvárosi pályaudvar melletti atombunkerben kialakított, A pokol bugyrai című, az 1944 végétől a Szovjetunióba tömegesen kényszermunkára elhurcolt nőknek és férfiaknak emléket állító Málenkij Robot Emlékhelyet a kiállítás kurátorai, Baják László és Balahó Zoltán vezetésével.


 

 

2019. október 10-én tartottuk őszi szakmai napunkat és tisztújító közgyűlésünket Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumhoz tartozó a Fekete Házban, ahol előbb Dr. Bárkányi Ildikó igazgató-helyettes asszony köszöntötte a megjelenteket és ismertette a Móra Ferenc Múzeum kiállításait. Az ezt követő tisztújító közgyűlés után Sólyom Péter, a Móra Ferenc Múzeum muzeológusa vezetésével megtekintettük a Szeged 300 című kiállítást.

 

 

2019. november 18-án a nyíregyházi Jósa András Múzeumban tartottunk szakmai napot, ahol előbb Dr. Rémiás Tibor igazgató köszöntötte a megjelenteket és ismertette a múzeum kiállításait és terveit, majd Madár Ximena, a Jósa András Múzeum művészettörténésze élvezetes, nemcsak a művész életére, korszakaira, hanem a képek elemzésére is kitekintő vezetésével megtekintettük a Szinyei impressziói című időszaki kiállítást. Ezt követően lehetőségünk nyílt arra, hogy egyénileg megtekintsük a Jósa András Múzeum jelenleg álló állandó és időszaki kiállításait, valamint a most készülő, Jósa Andrásnak emléket állító kiállítás előkészületeit.

 

 

 

2018. április 26-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban rendeztük meg tavaszi szakmai napunkat. Előbb Dr. Veszprémy László alezredes, a HM HIM Hadtörténeti Intézet igazgatója köszöntötte a Társulatot és röviden ismertette a Hadtörténeti Múzeum történetét és ez évi terveit. Ezt követően három csoportra bontva megtekintettük a Fegyvertárat (Fegyvertörténeti Látványtár) Jamrich Viktor, Gondos László és Soós Péter vezetésével, a „Jelszavaink valának: haza és haladás” Magyarország hadtörténete 1815–1866. című és a „Ferenc József zászlai alatt” Magyarország hadtörténete 1867–1914. című kiállítást Dr. Szoleczky Emese és Szántó Nóra vezetésével, valamint a „Magyarország a Nagy Háborúban 1914–1918” című kiállítást Dr. Baczoni Tamás és Dr. Sallay Gergely vezetésével.

 

 

2018. május 10-én a Terror Háza Múzeumba látogattunk. Az Andrássy út 60. előtt találkoztunk, B. Varga Judit tartott ismertetőt az épületről és környezetéről, majd a múzeumban Balogh Gábor és B. Varga Judit, a múzeum történészeinek vezetésével megtekintettük Az akció fedőneve: Lenin - Német pénzzel Oroszország ellen című időszaki tárlatot. Ezt követően előbb Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója tartott előadást a sorsfordító 1917-es évről, majd meghallgattuk B. Varga Judit Az emlékezettípusú múzeumok és a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása című előadását. Az előadások után számos hozzászólás hangzott el az előadásokkal kapcsolatban.

 

 

2018. október 5-én Társulatunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciójával és a Hadimúzeum Alapítvánnyal közös szervezésben, a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma meghívására autóbuszos tanulmányutat tett Szklabonyára és Alsósztregovára. Utunk első állomásán, Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházat és a benne található kiállítást, valamint az emlékházzal szembeli temetőben a Mikszáth család síremlékeit tekintettük meg Böhm András vezetésével. Ezt követően indultunk Alsósztregovára, ahol előbb vezetéssel megtekintettük a Madách-kastély állandó kiállítását, majd részt vettünk a Madách Imre Irodalmi Napok megnyitóján. A megnyitó keretében előbb Praznovszky Mihály: „Tisztelőd s barátod” – Arany János és Madách Imre levelezése című könyvét mutatta be az íróval beszélgetve E. Csorba Csilla művészettörténész, majd Egy család a forradalomban – Megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról címmel Hermann Róbert történész előadását hallgattuk meg a Madách család tagjainak az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharcban játszott szerepéről. Ezt követően Hermann Róbert megnyitotta az 1848–1849. évi forradalmat és szabadságharcot bemutató, elsősorban tablókból álló időszaki kiállítást, amelynek megtekintése után Madách Imre sírjához vonultunk, ahol elhelyezésre kerültek a megemlékezés koszorúi.

 

2018. október 24-én Dunaújvárosban a Magyar Papírmúzeumban tartottuk őszi szakmai napunkat. A szakmai nap elején Pelbárt Jenő igazgató ismertette a múzeum létrejöttének körülményeit, és jelenlegi helyzetét, majd két csoportra bontva megtekintettük a múzeum kiállításait. Pelbárt Jenő A papír története a kezdetektől napjainkig, valamint Bedő József A papírműtárgyak és történetiségük címmel tartott vezetést a Kalandos Papírtörténet című állandó és a Jótékonysági papíremlékek az első világháborúban című időszaki kiállításokban. A kiállítások megtekintése után élénk beszélgetés alakult ki a papír alapú műtárgyak őrzéséről és bemutatásáról.


 

 

 

A Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeumi Szekciója 2016. június 15–18. között az első világháborús évforduló kapcsán autóbuszos tanulmányutat szervezett a hajdani északi harctér magyar vonatkozású színhelyeinek felkeresésére. Ennek során a résztvevők ellátogattak két, az 1914–15-ös kárpáti harcokat idéző, még az első világháború alatt létrejött katonai temetőbe: a takcsányiba (Stakčin, Szlovákia), majd már lengyel területen a krempnaiba.

Przemyślben a városnézésen kívül kísérletet tettünk az erődrendszer bejárására is: megnéztük a I. számú Salis Soglio, a XV. számú Borek és a XII. számú Werner erődöt, utóbbiban helytörténeti-hadikiállítást is láthattunk. Az erődök állapotuk, méretük, látnivalóik-relikviáik különbözősége miatt is lenyűgözőek.

Jaroslawban csak egy órás sétára futotta az idő, ám Lanćutban, ahol a Potocki-család egykori rezidenciájának, Lengyelország egyik legszebb, pompásan berendezett kastélyának és parkjának, valamint világhíres kocsimúzeumának megtekintését semmiképp sem hagyhattuk ki. Tarnów városában tisztelegtünk Bem apó síremlékénél, a városnézés itt is estébe nyúlt. Utolsó nap Gorlicénél a központi katonai temetőt kerestük fel, majd Limanowánál, a jablonieci magaslaton levő katonatemetőben az orosz támadást gyalogosan visszaverő magyar huszárezredek elesettjeinek és parancsnokuk, Muhr Ottmár emlékművénél helyeztünk el koszorút.