TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIAI SZEMLE 7.

A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve

Szerkesztő: Ihász István, Pintér János. Budapest, 2007.

 

I. TANULMÁNYOK

Gyulai Éva: Kultusz és valóság – Rákóczi-relikviák egyházi gyűjteményekben (A felsővadászi Rákóczi-casula és a jezsuiták homonnai kollégiumának Escobar-példánya)   5

Szvitek Róbert József: Egyházi élet a kiskomári végvárban a 17. században   33

G. Merva Mária: Fessler Ignác Aurél (1756–1839) a besnyői kapucinusoknál   49

Bedő Gergely: A gödöllői vasútállomás és a királyi váró építésénak fejezetei 1867–1874   57

 

 

II. MÓDSZERTAN – MŰHELY – KÖZLEMÉNYEK

Bartha Éva: Országos Történész Muzeológus Konferencia. Szolnok, 2006. június 14–16.   75

2006. évi Wellmann Imre díjasok. Gyulai Éva és Nagy Ádám   81

Rainer M. János: Az 1956-os forradalom történetírása Magyarországon 1989 után   85

Sümegi György: 1956 képtárából – a forradalom képei   91

Bircher Erzsébet: A kényszerek foglyai. Bányászok az 1956-os forradalom utáni gazdasági konszolidációban   103

Cseh Géza: A Kádár-kormány Szolnokon   115

Némethné Dikán Nóra: Észak- és Kelet-Magyarország 1956. Kiállítás Nyíregyházán   125

Jalsovszky Katalin: Az 1956-os forradalom fotográfiái a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában   135

Balahó Zoltán: Nagy Imre emlékanyag a Magyar Nemzeti Múzeumban   157

Sedlmayr Krisztina: A „Pedrazzini-ing”   171

Pallos Lajos: 1956 jelvényei a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában   177

Zombori István: A szegedi múzeum ’56-os gyűjteménye 1956–1957-ben   189

Balpataki Katalin: Egy „szocialista település”, Százhalombatta az 1950-es évek forrásaiban   197

Fábián Balázs: Hősi halottak, sírok és emlékművek Gödöllőn   215

Gál Éva: Drágakövek és utánzatok muzeológus szemmel…   235

 

 

III. ÚJ SZERZEMÉNYEK

Szende László–Szvitek Róbert József: Szapolyai János levele Paolo Gioviohoz a Magyar Nemzeti Múzeumban   265

Tóth István: Újabb szecessziós remekmű a szegedi Móra Ferenc Múzeumban   271

Fári Irén: Diáksapkák a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében   273

Nagy Ádám: A szegedi királylátogatási aranyérem hazatért   279

Berta Ferenc: A szolnoki Damjanich János Múzeum fényképgyűjteményének gyarapodása   287

 

 

IV. KIÁLLÍTÁSOK

Balpataki Katalin: Az 1956-os események előzményei és következményei Százhalombattán. Szabadtéri kiállítás   291

Huszár Zoltán: Németek Magyarországon – Magyarok Németországban. Európai életutak. Deutsche in Ungarn – Ungarn in Deutschland. Europäische Lebenswege (Ulm–Berlin–Budapest–Pécs)   295

Némedi Csaba: Egy ’56-os kiállítás születése. A „Sorsfordító napok – A vízügyek és Esztergom a forradalom sodrásában” című kiállításról   301

Katkóné Bagi Éva: Így öltözködött a „szögedi nemzet” a szabó ipar dicsőségére   309

Forgó Géza: 100 éves a makói kórház. Kiállítás a Hagymaházban   313

Kaján Imre: Szellem a tárgyban…, a helyben…, a képben. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum új, állandó kiállítása   315

Mód László: Céhek, iparosok, segédek. Mesterségek Szentesen. Kisipar-történeti állandó kiállítás a szentesi Koszta József Múzeumban   317

 

 

V. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRKÉP

Bevilagua Olga: Egy felújított műtárgy a Csallóközi Múzeumból – Somogyi György kőtáblája   323

Halmágyi Pál: Nyíregyháza – Makó – Arad. Határokon átívelő munka Répásy Mihály 1848-as honvédtábornok emlékére   329

Zombori István: Évszázados történet – Thaly és Rákóczi 1906–2006. Storčná Historia – Thaly a Rákóczi 1906–2006. Kiállítás a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában   333

Robert Pollák: Thaly Kálmán emlékkiállítás a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban   335

 

 

VI. KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

Vanitatum vanitas. Veres László: Üvegművességünk a XVI–XIX. században (Peterdi Vera)   339

Alma Mater–Banská Štiavnica. Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (Kőmíves Tibor)   353

Historia Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach (Luby Viktor)   357

Nagy Imre mártír miniszterelnök relikviái a Magyar Nemzeti Múzeumban (Bohátka Zsófia)   361

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Történeti Tanulmányok. Studia Historica 8. (Hajdú Ildikó)   363

Kézművesipar Északkelet-Magyarországon (Puskár Anett)   367

A magyar pipa története. A magyar történelem pipákon. Kiállítási katalógus (Kecskés Ádám)   369

Szvircsek Ferenc: Balassi Bálint nyomában. Po stopách Bélinta Balassu (Zombori István)   373

Deák Antal András–Amelie Lanier: Széchenyi István és Sina György közös vállalkozása (Kerényi B. Eszter)   375